Utbildningar

En verktygslåda som du kan öppna direkt


Att ha praktiska verktyg i vardagen är en förutsättning för att både medarbetare och ledare ska kunna fokusera på det som är viktigt. Inom ramarna för Tournant ger jag utbildningar inom områden som ger effekt här och nu, men som också har betydelse för organisationens långsiktiga utveckling. Mitt mål är att ge dig kunskaper som du kan omsätta direkt. En ny verktygslåda som du kan öppna och börja använda så fort du är tillbaka på jobbet.

Välkommen till en ny kurs om att leda dig själv i tider av förändring — ”Vägar till självledarskap och medveten närvaro”


I tider av förändring och ökad komplexitet är det allt viktigare att leda sig själv, vara i balans, att agera medvetet och vänligt både mot sig själv och andra. Ett gott självledarskap kännetecknas bland annat av en förmåga att ta ut en riktning, styra sina tankar och handlingar mot det som är viktigast och hantera hinder, oro, stress och motgångar på ett konstruktivt sätt. Men att växa och utveckla sig sker inte med automatik. Det krävs ett medvetet och kontinuerligt arbete genom regelbunden träning och reflektion. Vill du prova ett nytt sätt att utveckla dig vidare då är den här seminarieserien intressant för dig. Den handlar om att öka din förmåga att leda dig själv och vara mer medveten och närvarande i nuet. Du får samtidigt möjlighet att dela erfarenheter och insikter med de andra deltagarna.


För dig som


Seminarieserien är för dig som vill utveckla ditt självledarskap. Som vill bli en mer medveten, tryggare, lugnare och medkännande person. Som vill finna och prova metoder för att på ett bättre sätt styra dina tankar och dina handlingar mot det som är viktigast. Seminarieserien passar lika bra oavsett vilken yrkesroll du har. Du kan vara någon som leder andra, är informell ledare och/eller vill utveckla ditt självledarskap


Så här går det till


Under fyra tillfällen ses vi på morgonen i en mindre grupp för att lyssna till kortare föreläsningar, prova och träna olika metoder och dela erfarenheter. Mellan tillfällena får du med dig en uppgift eller frågeställning att jobba med på egen hand eller ihop med en annan deltagare. Teman för de olika tillfällena är bl.a. ta ut en egen kompassriktning, i vardagen träna medveten närvaro som förbättrar ditt fokus och din energi, sätta meningsfulla mål, hantera hinder, hantera stress, finna beteenden som bygger förtroende och medkänsla, att koppla ur autopiloten och ta kontakt med här och nu.


En liten grupp


Vi är en liten och engagerad grupp som följs åt under fyra tillfällen och lär känna varandra under kursen. Gruppen består av 10 – 15 deltagare från olika verksamheter.


Seminarieledare


Bengt Kallenberg; ledarskaps- och grupputvecklare, certifierad coach, författare, workshopsledare, utbildare.

Maria Elander; ledarskaps- och grupputvecklare, diplomerad coach, Mindfulnessinstruktör, facilitator, utbildare.


Kostnad


7900 kr (exklusive moms) per person för hela seminarieserien.

Då ingår enklare frukost, föreläsningar, dokumentation.


Innehåll, översikt


Tillfälle 1

Självledarskap och kompassriktning

Medveten närvaro och mindfulness i vardagen

Tillfälle 2

Mål, intentioner och vara i fas med sig själv

Att träna sin mentala muskel

Tillfälle 3

Hantera hinder, oro och motgångar konstruktivt

Hur påverkar stress oss?

Tillfälle 4

Beteenden som bygger förtroende och samarbete

SOAS – redskap i vardagen (Stanna upp – Observera – Acceptera – Svara eller släpp)


Vid varje tillfälle får deltagarna med sig en enkel övning att träna på hemma från respektive pass. Skriva ned några reflektioner och en enkel andnings-och avslappningsövning.

Effektiva möten


Känner du att dina dagar fylls av möten som inte ger någonting? Du är inte ensam! Enligt Svenska möten lägger vi fyra veckor per person och år på möten utan syfte och mål. Genom att utbilda dina medarbetare i mötesteknik kan du öka effektiviteten och lönsamheten. Utbildningen ger mötesledare den kunskap som krävs för att sätta upp tydliga syften och mål och skapa inspirerande och resultatgivande möten. Utbildningen ges vid två tillfällen à fyra timmar per gång.

Exempel på innehåll:
  • Mötesledarens roll
  • Så planerar du mötet med utgångspunkt i syfte och mål
  • Tidsfördelning: information, inspiration, lärande och beslut
  • Gruppdynamik: så skapar du en trygg miljö där alla får ta plats
  • Praktiska övningar och metoder för dina egna möten och workshops

Jag erbjuder också skräddarsydda varianter av utbildningen vid behov samt ger föreläsningar i ämnet.

Presentationsteknik


Att hålla presentationer, internt och för kunder, är en del av ledarens vardag. Ändå säger så många som 25 procent av Sveriges chefer i tidningen Chefs undersökning att de lider av scenskräck. Nästan lika många säger att rädslan för offentliga framträdanden har hindrat dem i karriären. Att känna oro inför en presentation eller, ännu värre, att känna sig missnöjd efteråt, är energikrävande och tar fokus från det som är viktigt. Utbildningen ger dig alla de verktyg som du behöver för att känna dig trygg när du äntrar scenen. Från och med nu ska dina presentationer vara tydliga, inspirerande och minnesvärda – oavsett om du vill informera eller sälja. Utbildningen ges vid två tillfällen à fyra timmar per gång.

Exempel på innehåll:
  • Att identifiera rädslor och undvika fallgropar
  • Röst och kroppsspråk: övningar som gör dig säker i din roll som presentatör
  • Retorik och disposition
  • Praktiska övningar med feedback

Jag erbjuder också skräddarsydda varianter av utbildningen vid behov samt ger föreläsningar i ämnet.

Värdegrund


Att förankra verksamhetens värdegrund och vision kan vara en utmaning. För att varje medarbetare ska förstå och omsätta värderingarna i praktiken krävs en välstrukturerad utbildning med konkret uppföljning. Utbildningen skräddarsys utifrån organisationens kunskapsbehov där jag analyserar, planerar och organiserar inspirerande och målgruppsanpassade utbildningar, föreläsningar och workshops.