Utbildningar

En verktygslåda som du kan öppna direkt


Att ha praktiska verktyg i vardagen är en förutsättning för att både medarbetare och ledare ska kunna fokusera på det som är viktigt. Inom ramarna för Tournant ger jag utbildningar inom områden som ger effekt här och nu, men som också har betydelse för organisationens långsiktiga utveckling. Mitt mål är att ge dig kunskaper som du kan omsätta direkt. En ny verktygslåda som du kan öppna och börja använda så fort du är tillbaka på jobbet.

Effektiva möten


Känner du att dina dagar fylls av möten som inte ger någonting? Du är inte ensam! Enligt Svenska möten lägger vi fyra veckor per person och år på möten utan syfte och mål. Genom att utbilda dina medarbetare i mötesteknik kan du öka effektiviteten och lönsamheten. Utbildningen ger mötesledare den kunskap som krävs för att sätta upp tydliga syften och mål och skapa inspirerande och resultatgivande möten. Utbildningen ges vid två tillfällen à fyra timmar per gång.

Exempel på innehåll:
  • Mötesledarens roll
  • Så planerar du mötet med utgångspunkt i syfte och mål
  • Tidsfördelning: information, inspiration, lärande och beslut
  • Gruppdynamik: så skapar du en trygg miljö där alla får ta plats
  • Praktiska övningar och metoder för dina egna möten och workshops

Jag erbjuder också skräddarsydda varianter av utbildningen vid behov samt ger föreläsningar i ämnet.

Presentationsteknik


Att hålla presentationer, internt och för kunder, är en del av ledarens vardag. Ändå säger så många som 25 procent av Sveriges chefer i tidningen Chefs undersökning att de lider av scenskräck. Nästan lika många säger att rädslan för offentliga framträdanden har hindrat dem i karriären. Att känna oro inför en presentation eller, ännu värre, att känna sig missnöjd efteråt, är energikrävande och tar fokus från det som är viktigt. Utbildningen ger dig alla de verktyg som du behöver för att känna dig trygg när du äntrar scenen. Från och med nu ska dina presentationer vara tydliga, inspirerande och minnesvärda – oavsett om du vill informera eller sälja. Utbildningen ges vid två tillfällen à fyra timmar per gång.

Exempel på innehåll:
  • Att identifiera rädslor och undvika fallgropar
  • Röst och kroppsspråk: övningar som gör dig säker i din roll som presentatör
  • Retorik och disposition
  • Praktiska övningar med feedback

Jag erbjuder också skräddarsydda varianter av utbildningen vid behov samt ger föreläsningar i ämnet.

Värdegrund


Att förankra verksamhetens värdegrund och vision kan vara en utmaning. För att varje medarbetare ska förstå och omsätta värderingarna i praktiken krävs en välstrukturerad utbildning med konkret uppföljning. Utbildningen skräddarsys utifrån organisationens kunskapsbehov där jag analyserar, planerar och organiserar inspirerande och målgruppsanpassade utbildningar, föreläsningar och workshops.