Facilitering och mötesledning

Möten som ger resultat


Styrelsemötet. Ledningsgruppsmötet. Projektmötet. Mötet är motorn som driver verksamheten framåt. Men ofta knorras det i både små och stora organisationer över en möteskultur som tar för mycket tid och som inte ger resultat. I värsta fall är man mer oense när man lämnar mötet än när det började. Som facilitator går jag in som en extern mötesledare och driver strukturerat dialogen framåt med utgångspunkt i mötets affärsperspektiv, syfte och mål. Jag planerar, dokumenterar och följer upp.

I min roll som facilitator är jag neutral. Det är inte jag, utan mötesdeltagarna, som ska göra jobbet. I min oberoende ställning kan jag neutralisera spänningar och skapa en positiv gruppdynamik där alla deltagare känner sig delaktiga, förstår varandra och jobbar tillsammans mot målet. Beroende på mötets karaktär använder jag olika metoder som leder fram till handlingsplaner och konkreta beslut. Mitt mål är att deltagarna ska uppleva att mötet är inspirerande och stärka gruppen inför framtiden. Du sparar tid, pengar och energi här och nu, men skapar också affärsnytta och ökad produktivitet på längre sikt.

När ska du anlita mig som facilitator?


I alla sammanhang där du planerar ett viktigt möte och känner dig osäker på målbilden eller hur mötet ska genomföras. Inom ramarna för Tournants verksamhet faciliterar jag såväl ledningsgruppsmöten, workshops, kick off och andra större evenemang. I de senare fallen kombinerar jag ofta uppgiften som facilitator med projektledarrollen.