Ledar- och medarbetarutveckling

Att känna sig själv och andra


Att leda, låta sig ledas och samarbeta i grupp kräver kunskaper om både sig själv och andra. För att skapa en bra organisationskultur där medarbetarna trivs och är kreativa behöver alla i verksamheten ha grundläggande insikter om hur de fungerar som individer och som grupp. Om du känner dig trygg i det vardagliga, så får du också större möjlighet att leverera som individ. I mina utvecklingsuppdrag fokuserar jag därför på det praktiska. Vad behöver du, rent konkret, tänka på i det dagliga arbetet – som ledare och som medarbetare? Vi arbetar med att öka självinsikten och bli bättre på att kommunicera.

I ledarskapsutvecklingen lägger jag tyngdpunkten på det jordnära ledarskapet där en god markkontakt och kunskap om organisationen utgör grunden för ett innovationsdrivet ledarskap. Vi tränar på ledarskapets olika roller och resonerar kring de möjligheter och krav som ställs på framtidens ledare. Jag lär också ut grunderna i hur man driver effektiva och kreativa möten: praktiska och välkomna kunskaper som alltid får ett positivt genomslag i organisationen.

När ska du anlita mig för utveckling?


När du upplever att ni behöver hjälp med att skapa en positiv gruppdynamik där alla medarbetares talanger synliggörs och kommer till nytta. Det kan ske genom punktinsatser – men allra helst jobbar jag långsiktigt och strategiskt tillsammans med mina kunder. Det är då vi kan skapa de bästa förutsättningarna för att företaget eller organisationen ska kunna utveckla sina affärer och nå sina mål. Aktiviteterna kan ske genom regelbundna utvecklingsdagar, workshops och samtal – individuellt och i grupp.